TIN TỨC

Hiển thị

10:27 - 04/11/2021

Thị trưởng thành phố Miami quyết định nhận lương bằng BTC

Thị trưởng thành phố Miami quyết định nhận

Xem thêm

10:37 - 01/11/2020

CertiK (CTK) là gì? Thông tin chi tiết về dự án và token CTK

CertiK (CTK) là gì? CertiK Chain là một blockchain Delegated Proof-of-Stake (DPoS) được xây dựng với Cosmos SDK. Dự án hoạt động như một cơ sở nơi cơ sở hạ tầng blockchain và các ứng dụng phi tập trung có thể được xây dựng một cách an toàn.

Xem thêm

10:36 - 01/11/2020

Filecoin (FIL) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo FIL

Filecoin (FIL) là gì? Filecoin (FIL) là một giao thức phi tập trung cho phép mọi người thuê không gian lưu trữ dự phòng trên máy tính của họ. Người dùng trả tiền để lưu trữ các file của họ trong khi những người khai thác bộ nhớ được thưởng cho công việc của họ.

Xem thêm

10:35 - 01/11/2020

DCEP là gì? Tổng quan về tiền kỹ thuật số quốc gia của Trung Quốc DCEP/CBDC

DCEP là gì?    DCEP (Digital Currency Electronic Payment, DC/EP) là tiền tệ kỹ thuật số quốc gia của Trung Quốc. Chúng sẽ được xây dựng bằng công nghệ Blockchain và mật mã học.

Xem thêm

10:33 - 01/11/2020

Injective Protocol (INJ) là gì? Đánh giá dự án và tiềm năng token INJ

Injective Protocol là gì? Injective Protocol là giao thức trao đổi phi tập trung layer-2 đầu tiên mở ra tiềm năng đầy đủ của DeFi không biên giới bằng cách hỗ trợ margin trading, phái sinh và future contract.

Xem thêm

10:32 - 01/11/2020

Venus (XVS) là gì ? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo XVS

Venus (XVS) là gì? Venus là giao thức xây dựng nền tảng Tài chính phi tập trung (DeFi) trên Binance Smart Chain cho phép cho vay tài sản kỹ thuật số và tạo ra các stablecoin tổng hợp được hỗ trợ bởi các tài sản BEP-20 khác nhau.

Xem thêm