TIN TỨC

Hiển thị

10:27 - 04/11/2021

Thị trưởng thành phố Miami quyết định nhận lương bằng BTC

Thị trưởng thành phố Miami quyết định nhận

Xem thêm

10:37 - 01/11/2020

CertiK (CTK) là gì? Thông tin chi tiết về dự án và token CTK

CertiK (CTK) là gì? CertiK Chain là một blockchain Delegated Proof-of-Stake (DPoS) được xây dựng với Cosmos SDK. Dự án hoạt động như một cơ sở nơi cơ sở hạ tầng blockchain và các ứng dụng phi tập trung có thể được xây dựng một cách an toàn.

Xem thêm

10:36 - 01/11/2020

Filecoin (FIL) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo FIL

Filecoin (FIL) là gì? Filecoin (FIL) là một giao thức phi tập trung cho phép mọi người thuê không gian lưu trữ dự phòng trên máy tính của họ. Người dùng trả tiền để lưu trữ các file của họ trong khi những người khai thác bộ nhớ được thưởng cho công việc của họ.

Xem thêm