Cơ quan giám sát chứng khoán của Châu Âu tìm kiếm phản hồi về các quy định trước khi thí điểm DLT

20:02 - 06/01/2022

ESMA, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu, đã thiết lập xem các nhà chức trách EU có cần sửa đổi các quy định hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và thanh toán chứng khoán được mã hóa hay không. Cơ quan quản lý hiện đang lấy ý kiến về vấn đề này trước khi đưa ra cơ chế thí điểm cho cơ sở hạ tầng thị trường dựa trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

 

 

ESMA thu thập thông tin đầu vào của các bên liên quan về Chế độ thí điểm DLT cho chứng khoán

Cơ quan giám sát chứng khoán châu Âu ESMA đang chấp nhận các ý kiến ​​của công chúng về khả năng cập nhật các quy định liên quan đến việc triển khai các giải pháp DLT trên thị trường. Cơ quan có thẩm quyền phải đánh giá xem liệu một số tiêu chuẩn kỹ thuật quy định (RTS) được phát triển theo Quy định về thị trường trong công cụ tài chính (MIFIR) có cần được sửa đổi để áp dụng cho chứng khoán được phát hành, giao dịch và ghi nhận trên DLT hay không.

Các tiêu chuẩn được đề cập liên quan đến minh bạch thương mại và các yêu cầu báo cáo dữ liệu, ESMA lưu ý trong tài liệu “Kêu gọi bằng chứng” được xuất bản tuần này, tìm kiếm phản hồi từ các bên liên quan khác nhau. Chúng bao gồm các địa điểm giao dịch, hệ thống thanh toán chứng khoán và các tổ chức có kế hoạch hoạt động theo cơ chế thí điểm DLT và những người tham gia thị trường khác có ý định sử dụng cơ sở hạ tầng thị trường DLT.

Thông báo lưu ý rằng văn bản của thí điểm DLT vẫn chưa được hoàn thiện nhưng do một thỏa thuận giữa Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đã đạt được vào tháng 11, ESMA tin rằng cần phải bắt đầu tham vấn ngay bây giờ. Cơ quan quản lý giải thích:

Chế độ thí điểm DLT có thể sẽ bắt đầu áp dụng vào đầu năm 2023, chỉ còn ít thời gian cho việc đánh giá và sửa đổi tiềm năng của RTS.

Cơ quan quản lý có trụ sở tại Paris sẽ chấp nhận và xem xét các ý kiến ​​do các bên quan tâm gửi trước ngày 4 tháng 3 năm 2022. Dựa trên phản hồi do các bên tham gia thị trường cung cấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đưa ra các sửa đổi cụ thể cho RTS.

Nếu những thay đổi như vậy được cho là cần thiết, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu một lần nữa sẽ lấy ý kiến ​​công chúng về các đề xuất của mình thông qua một tài liệu tham vấn sẽ được phát hành trước khi dự thảo cuối cùng của RTS được trình lên Ủy ban Châu Âu. Quyền hành pháp ở Brussels sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc thông qua họ.

Coinnew tổng hợp